Jammer dat je gaat opzeggen. We hopen dat met veel plezier lid bent geweest van onze vereniging.
Als er zaken zijn waarvan je vindt dat we die beter kunnen doen, laat het ons dan vooral weten.

Voor het opzeggen van je lidmaatschap, vul onderstaand formulier in en druk op versturen.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Een lidmaatschap kan tussentijds niet beëindigd worden. Mocht men toch zijn of haar lidmaatschap tussentijds willen beëindigen, blijft de betalingsverplichting voor het resterende jaar. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 15 maart van het lopende seizoen gedaan zijn. De betalingsverplichting blijft tot 1 augustus. Indien later dan 15 maart wordt opgezegd, is het lid opnieuw de verplichting aangegaan tot het betalen van de contributie voor een heel jaar. Dit om reeds gemaakte kosten en investeringen voor dat seizoen te compenseren.

Reeds geïnde contributie zal niet worden teruggestort.

Je gegevens:

Over je opzegging:

Contributie & afhandeling

Het bestuur van HCW houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij opzeggingen, gedaan na 15 maart in een seizoensjaar, de volledige contributie in rekening te brengen. Dit om reeds gemaakte kosten en investeringen voor dat seizoen te compenseren.