Algemeen

Handbalvereniging HCW wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan handballen. Een vereniging waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil HCW vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden. Bij HCW……….

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden de kleedkamer en sporthal schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering telefonisch ruim op tijd af bij trainer/coach/begeleider.
 • Wordt de truien/trainingspakken/trainingsjassen gedragen tijdens de warming-up voor de wedstrijd en cooling-down na de wedstrijd. Wij zijn blij met onze sponsoren.

Voor ouders en verzorgers…

Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden.
Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouder/verzorger van toepassing.

 • U blijft tijdens de wedstrijd op de tribune en gaat niet op het veld staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • HCW heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 • Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

Voor senioren…

Senioren dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld!

Straffen…

Het bestuur van HCW gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met pas­sende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het handbalbestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met HCW statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Tot slot …

Het klinkt misschien bureaucratisch wat hierboven allemaal staat, maar als we goed met elkaar en met de materialen omgaan, dan zal iedereen met plezier in de sporthal zijn of haar hobby kunnen uitvoeren. Wij wensen jullie een gezellig en sportief seizoen toe.

Bestuur HCW