De contributie voor een seizoen is opgebouwd uit verschillende componenten en verschilt per leeftijdscategorie.

Leeftijdsgroep Incasso per kwartaal Incasso per jaar Nota per jaar
t/m 12 jaar € 28,50 € 114,00 € 121,50
13 t/m 16 jaar € 37,50 € 150,00 € 157,50
17 t/m 18 jaar € 46,50 € 186,00 € 193,50
vanaf 19 jaar € 55,50 € 222,00 € 229,50
Trainingslid * 50% van de reguliere contributie in de betreffende leeftijdscategorie per kwartaal.
Rustend lid € 18,00 € 72,00 € 79,50

* Trainingslidmaatschap is bedoeld voor: Leden die graag willen trainen, maar geen wedstrijden willen spelen of leden die bij een andere vereniging trainen en wedstrijden spelen, maar extra trainingen bij HCW willen volgen.

Incasseren contributie

De te betalen contributie zal vier keer per seizoen via onderstaand schema worden geïncasseerd.

eind januari
eind april
eind juli
eind oktober

Aanmelden als lid