Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Erevoorzitter:

Dhr. J Dijk †

Ereleden:

Dhr. J. Peters
Dhr. R. Schreuder
Mevr. A. Bosvelt-Maas †
Dhr. S. Egbers †
Dhr. G. Berends †