Het bericht dat ons Erelid Rudy Schreuder 23 mei j.l. is overleden, heeft ons diep geraakt.

Rudy heeft veel voor de vereniging betekend en droeg daarom ook met recht de titel Erelid. Wij zullen zijn betrokkenheid, die hij nog altijd had, erg gaan missen.

Wij zijn in gedachten bij de familie en naasten van Rudy en wensen hen sterkte en kracht in het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur en leden.