Bestuursfunctie werkgroep Handbalzaken

Verantwoordelijk voor het technische beleid. Dit doet het bestuurslid handbalzaken in samenwerking met de werkgroep jeugd en de werkgroep senioren. Hiermee beogen zij een doorgaande lijn van het ene naar het andere team. Het verenigingsplan is hierin ondersteunend en geeft richting aan.

Hoofdtaken:

 • Deelname aan bestuursvergaderingen
 • Leidt de werkgroep handbalzaken
 • Zit vergaderingen werkgroep handbalzaken voor
 • Co├Ârdineert de taakverdeling binnen de werkgroep
 • Zorgt met de werkgroep voor aanstelling van de trainers/begeleiders.
 • Overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur
 • Onderhoudt het contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de voorzitter
 • Stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen
 • Levert eind mei elk jaar verenigingsgegevens aan bij het NHV (afdeling).
 • Geeft wensen/problemen vanuit de werkgroep handbalzaken aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de werkgroep leden
 • Doet verslag van werkgroep handbalzaken vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris
 • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de werkgroep handbalzaken
 • Zorgt voor de aanvraag van trainingsuren bij de gemeente en deelt de trainingsuren in.
 • Woont vergaderingen met alle zaalsportverenigingen bij.
 • Is eindverantwoordelijk voor het materiaal van de vereniging.

Reageren:

Iedereen (binnen of buiten de vereniging) kan solliciteren naar een functie door een mail sturen met daarin de bestuursfunctie waarvoor men voor in aanmerking wil komen alsmede voorzien van motivatie en telefoonnummer naar: secretaris@hcw.nl