Bij HCW staat handbal op nummer 1, maar een leuke sfeer natuurlijk op een dikke nummer 2! De verantwoordelijkheid van deze sfeer ligt uiteraard grotendeels bij de leden zelf, maar onze werkgroep Activiteiten draagt daar ook zeker een steentje aan bij. Om al deze activiteiten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een enthousiast Bestuurslid Ledenzaken.

Wat ga je doen?

Als Bestuurslid Ledenzaken ben jij de spil tussen het bestuur, de werkgroep activiteiten en onze leden. Jij zorgt ervoor dat de jaarplanning gevuld is met leuke activiteiten voor onze jeugd en senioren. Jij bent de schakel die ervoor zorgt dat de wensen en problemen vanuit de werkgroep helder worden overgebracht naar het bestuur, en vice versa. Je neemt actief deel aan bestuursvergaderingen en zorgt voor duidelijke verslaglegging van de activiteiten werkgroep vergaderingen, waardoor iedereen van het bestuur op de hoogte blijft.

Kortom, jij bent dé persoon die ervoor zorgt dat onze vereniging niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten plezier uitstraalt. Ben jij klaar om je passie voor handbal te combineren met het creëren van een levendige en hechte vereniging? Meld je aan!

Jouw taken:

  • Deelname aan bestuursvergaderingen.
  • Geeft leiding aan de werkgroep Activiteiten.
  • Coördineert de taakverdeling binnen de werkgroep Activiteiten.
  • Vertegenwoordigt de werkgroep Activiteiten bij het verenigingsbestuur.
  • Maakt een activiteiten jaarplanning.
  • Geeft wensen/problemen vanuit de werkgroep aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de werkgroep leden.
  • Doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris.
  • Zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met de werkgroepen.

Tijdsbesteding:

Het bestuur vergadert ongeveer elke zes weken, afhankelijk van de hoeveelheid (urgente) taken die moeten worden afgehandeld. De Werkgroep Activiteiten vergadert om de vier weken, maar het is niet noodzakelijk om bij elke vergadering aanwezig te zijn. Aan het begin van het seizoen is het belangrijk om de jaarplanning met de werkgroep door te nemen, en aan het einde van het seizoen is het goed om gezamenlijk te evalueren. In overleg met de werkgroep kan worden bepaald of het nodig is om tussentijds aanwezig te zijn. Communicatie verloopt verder via WhatsApp, e-mail of persoonlijk contact, hier zul je gemiddeld een half uur per week aan kwijt zijn.

Heb je een vraag of wil jij je aanmelden voor de functie van Bestuurslid Ledenzaken, stuur dan een mail naar secretaris@hcw.nl. Eén van onze bestuursleden z.s.m. contact met je op.

Twijfel niet! Jouw hulp wordt enorm gewaardeerd; zonder vaste vrijwilligers kan HCW niet voortbestaan.