Bestuursfunctie secretaris

Hoofdtaken:

  • Zorgt voor een efficiĆ«nt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
  • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
  • Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
  • Verzamelt centraal de notulen van overige werkgroepen
  • Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
  • Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
  • Opstellen van het jaarverslag secretariaat
  • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
  • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen)

Reageren:

Iedereen (binnen of buiten de vereniging) kan solliciteren naar een functie door een mail sturen met daarin de bestuursfunctie waarvoor men voor in aanmerking wil komen alsmede voorzien van motivatie en telefoonnummer naar: secretaris@hcw.nl