Bestuursfunctie voorzitter

De voorzitter heeft de algemene leiding der vereniging. Hij is belast met de leiding van de bestuur- en ledenvergadering en kan vertegenwoordiger zijn bij werkgroep vergaderingen, waarbij hij alleen een adviserende stem heeft. De voorzitter heeft een directe relatie met de vertrouwenscontactpersoon.

Hoofdtaken:

 • Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Coördineert bestuurs- en werkgroep werkzaamheden
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar het NHV (afdeling) en andere externe partijen zoals de gemeente en de provincie
 • Onderhoudt contacten met andere handbalverenigingen (tijdens clusterbijeenkomsten) in de regio en mogelijk andere sportverenigingen in de buurt.
 • Onderhoudt contacten met andere mogelijke samenwerkingspartners
 • Heeft kennis van het verenigingsbeleidsplan en past het verenigingsplan toe.

Reageren:

Iedereen (binnen of buiten de vereniging) kan solliciteren naar een functie door een mail sturen met daarin de bestuursfunctie waarvoor men voor in aanmerking wil komen alsmede voorzien van motivatie en telefoonnummer naar: secretaris@hcw.nl