Er gelden momenteel voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

Mocht het kabinet aanleiding zien om opnieuw maatregelen te treffen die de sportbeoefening raken, zullen we die hier communiceren.